31 травня – Всесвітній день без тютюну

Курець – у тому чи іншому ступені хвора людина, тому що тютюновий дим грубо втручається в усі види об­мінних процесів, роботу органів і систем, а також у структуру генів і хромосом.

Основними причинами смертей, пов’язаних із тютюнопалінням, є серцево-судинні захворювання (47%), захворювання органів дихання (19%), рак легень (16%), інші види раку (9%).

Куріння є одним із ключових факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороб периферичних судин

З продуктів тютюнового диму на серцево-судинну систему особливо шкідливо діють нікотин і окис вугле­цю. Нікотин діє на вегетативну нерво­ву систему й, насамперед, на її симпатичний відділ, прискорюючи діяльність серця, звужуючи кровоносні судини, підвищуючи артеріальний тиск.

Основна роль еритроцитів – транспортування кисню. Цю функцію виконує гемоглобін, що входить до складу ери­троцитів. Під час проходження крові крізь легені гемоглобін сприймає ки­сень, що надійшов у легені при вди­ху, і доставляє його до всіх органів і тканин, забезпечуючи їх потребу в ньому. Оксид вуглецю, що надходить у легені курця, легко сполучається з гемоглобіном, при цьому утворюєть­ся карбоксигемоглобін, що не здатний до переносу кисню.

Нікотин викликає спазми судин, що тривають 30-40 хвилин після припинення паління. Коли людина випалює кожні 30 хви­лин нову цигарку, судини перебува­ють у стані постійного спазму, унаслідок чого зменшується приплив крові до шкіри, знижується її температура.

Нікотин впливає на роботу серця. За даними ме­дичних досліджень, частота пульсу під час паління на 10-18 ударів за хвилину більша. У курця частота пульсу вища, ніж у некурця. За добу серце курців робить близь­ко 10-15 тис. зайвих скорочень. При систематичному палінні судини сер­ця звужені, знижене надходження кис­ню в серцевий м’яз, що призводить до його хронічної перевтоми.

Нікотин викликає підвищення ар­теріального тиску. Одна випалена ци­гарка підвищує короткочасний тиск близько на 10 мм рт. ст.

Дослідження свідчать, що паління активізує процеси згортання крові, що призводить до виникнення тромбозу в різних судинах.

Наслідком паління є ішемічна хвороба серця, що пов’язано з недостатнім кровопоста­чанням серцевого м’яза. Раннім виявом її є стенокардія. Ознаки: загрудний біль, що віддає в ліву руку й лопа­тку, шию й нижню щелепу, з’являєть­ся почуття тривоги, серцебиття, пітливість, збліднення. Серцевий напад може статися під час фізичного на­вантаження чи стресу.

Кидайте палити вже сьогодні!

Упродовж року після того, як ви кинули палити, ризик ішемічної хвороби серця знижується вдвічі, порівняно з курцями. Ризик розвитку цієї хвороби знижується до рівня тих, хто ніколи не курив, упродовж 10 років.

Упродовж 5-15 років після того, як ви кинули курити, ризик інсульту скорочується до рівня людей, які ніколи не курили.

Людина, яка кидає курити після інфаркту, удвічі зменшує ризики повторного серцевого нападу.

Кожна година, день, місяць та рік без сигарет – крок до покращення здоров’я. Кинути курити – важливе рішення і шанс прожити довше та якісніше життя!