Публічна інформація

Форма та порядок подання запиту

Надання публічної інформації КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр» Хмельницької обласної ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  • ім’я, прізвище та по-батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити або зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • запит від фізичної особи, об’єднань громадян, або від юридичної особи;
  • підпис і дату.

Запит на інформацію, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», може бути поданий:
– на поштову адресу: 29001, м.Хмельницький, вул.Володимирська, 85;
– на електронну адресу: knp.hossc@gmail.com.