Чергове заняття для лікарів-кардіологів КНП «ХОССЦ»

Чергове заняття для лікарів-кардіологів КНП «ХОССЦ», яке було присвячене медикаментозній терапії у пацієнтів після інфаркту міокарда з високим ішемічним ризиком та сучасним рекомендаціям щодо лікування пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, провели директор закладу, доктор наук Андрій КЛАНЦА та заступник директора з амбулаторно-поліклінічної роботи, к.м.н. Наталія ЩЕПІНА.

Присутні детально розібрали механізми розвитку серцево-судинних патологій, визначну роль ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) у розвитку атеросклерозу – одного із головних факторів ризику серцево-судинних захворювань, включаючи інфаркт міокарда та інсульт.

Ознайомились з сучасними клінічними рекомендаціями Європейського товариства з атеросклерозу (EAS) щодо послідовного довгострокового зниження рівня ЛПНЩ.

На прикладі клінічних випадків вибудували алгоритм лікування пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка. Ознайомились з оновленими рекомендаціями Європейського товариства кардіологів (ESC) та Американських кардіологічних товариств AHA/ACC/HFSA, визначивши квадрітерапію, як основу прогнозомодулюючої терапії у таких пацієнтів.

Безперервний професійний розвиток, отримання нових знань і вдосконалення навичок є критерієм високої кваліфікації фахівців, а отже – запорукою надання у закладі якісних та професійних послуг сучасного європейського рівня.