Міжнародний день радіології

8 листопада світова спільнота відзначає Міжнародний день радіології.

Радіологія – галузь науки, яка вивчає явища пов’язані з випроміненням, найчастіше радіоізотопним. Першооснову радіології заклали українець Іван Пулюй та німець Вільгельм Рентген наприкінці ХІХ ст.

Медична радіологія – одна з найцікавіших та прогресивних дисциплін у сфері охорони здоров’я, яка використовує радіологію і медичну візуалізацію, як методику і процес створення візуальних зображень внутрішніх органів з метою проведення клінічного аналізу і медичного втручання. Рентгенівські промені, комп’ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ), ультразвукове дослідження (УЗД) та інші медичні технології візуалізації є полем великої активності з точки зору технологічних та біологічних досліджень.

Інтервенційна радіологія – підгалузь або вища спеціальність радіології – наука про медичну візуалізацію, яка переважно спрямована на лікування захворювань під час цих візуалізацій. Інтервенційний радіолог не тільки діагностує, але й відіграє певну роль у лікуванні захворювань.

Які передові досягнення радіології використовуються у КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр» – читайте на нашому оф.сайті:

Рентгенологічна служба

Відділення ультразвукової діагностики

Відділення інвазивної кардіології та інтервенційної радіології у м.Хмельницькому та м.Кам’янець-Подільському