Науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології в практиці лікаря-інтерніста»

Науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології в практиці лікаря-інтерніста» відбулася 9 листопада у м.Хмельницький.

Захід, організований Департаментом охорони здоров’я Хмельницької ОДА, зібрав кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини лікувально-профілактичних закладів з усієї області.

На конференції з науковими доповідями виступили:

  • Віктор ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, голова групи експертів зі спеціальності «Кардіологія. Хірургія серця та магістральних судин»  ДОЗ ХОДА;
  • Леся РАСПУТІНА, д.м.н., професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ВНМУ ім. М.І.Пирогова;
  • Тетяна ТАЛАЄВА, д.м.н., професор, завідувачка відділу клінічної фізіології та генетики ДУ ННЦ «Інститут кардіології та регенеративної медицини ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України;
  • Андрій КЛАНЦА, д.н. з державного управління, к.м.н.,  директор КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр»;
  • Наталія ЩЕПІНА, к.м.н., доцент кафедри терапії з курсом загальної практики і сімейної медицини ФПО ВНМУ ім. М.І.Пирогова, заступник директора КНП «ХОССЦ» з амбулаторно-поліклінічної роботи;
  • Олена ЮЗВИШИНА, к.м.н., доцент кафедри терапії з курсом загальної практики і сімейної медицини ФПО ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Учасники розглянули широке коло питань, таких як: антикоагулянтна терапія, Upstrеаm-терапія в лікуванні пацієнтів з ІХС, місце ПОАК в лікуванні пацієнтів на гострий коронарний синдром, сучасні можливості профілактики атеротромботичних ускладнень у пацієнтів з ІХС, місце інгібіторів  натрій залежного котранспортера глюкози 2-го типу (іНЗКТГ2) в лікуванні серцевої недостатності, синдром нічного апное, сучасні стратегії антиаритмічної терапії.

Спікери, маючи значний практичний досвід та власні напрацювання – теоретичні матеріали закріплювали цікавими клінічними та діагностичними випадками.

Приділили увагу первинній профілактиці серцево-судинних захворювань та актуальним питанням співпраці кардіологічної служби Хмельницької області, новим нормативним документам та уніфікованим протоколам, провели аналіз роботи за 9 місяців 2023 року.

Як зазначив Андрій Іванович: «Медична галузь, зокрема кардіологія, розвивається і нам потрібно розвиватися разом з нею, постійно вдосконалюючи власні знання та практичні навики, використовувати результати високоякісних наукових досліджень. Тільки так ми зможемо надавати сучасну висококваліфіковану кардіологічну та кардіохірургічну допомогу всім, хто її потребує».

Дякуємо ЗСУ за можливість рухатись вперед. Разом до Перемоги!