Навчаючи інших – вчимося самі!

Вислів давньоримського філософа Луція Сенеки «Навчаючи інших – вчимося самі» («Docendo discimus») якнайліпше відображає основну ідею інтернатури у КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр».

Ми є базою для проходження інтернатури за державним замовленням випускниками вищих медичних навчальних закладів за спеціальностями «Внутрішні хвороби», а саме «Кардіологія», «Інтервенційна кардіологія», «Ультразвукова діагностика (ехокардіографія)», «Функціональна діагностика (електрокардіографія, холтерівське моніторування, велоергометрія)» та «Хірургія» («Хірургія серця і магістральних судин»).

Інтернатура (спеціалізація) – обов’язкова форма післядипломної підготовки випускників медичних і фармацевтичних вишів. Саме після закінчення інтернатури таким випускникам присвоюють кваліфікацію лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху, яка дає їм право займатися лікарською (фармацевтичною) діяльністю. Тривалість інтернатури – 1-2 роки, залежно від спеціалізації.

Цього року наш заклад прийняв на стажування 7 випускників, ще троє вже «мають за плечима» рік навчання.

Забезпечують проходження інтернатури кардіохірург, директор КНП «ХОССЦ», доктор наук Андрій КЛАНЦА; кардіолог, завідувач амбулаторно-поліклінічного відділення, к.м.н., доцент Наталя ЩЕПІНА; інтервенційний кардіолог, завідувач відділення інвазивної кардіології та інтервенційної радіології №1, к.м.н., доцент Юлія САВІЦЬКА; завідувач відділення ультразвукової діагностики Оксана ЯЦИНА; завідувач відділення функціональної діагностики Тетяна ЯРОСЛАВСЬКА.

Наші фахівці мають високі теоретичні знання, значний практичний досвід, власні напрацювання – все це вони щедро передають молодим колегам. Своєю метою вбачають підготовку кваліфікованих спеціалістів, створення у них системи загальнолюдських та професійних компетенцій, лікарів, здатних та готових до самостійної практичної діяльності, невідкладної, спеціалізованої та високотехнологічної медичної допомоги.